Not:Aşağıdaki Dilekçeler Örneklerdir. Dilekçeleri Doldururken Kendi Durumunuzu Göz Önünde Bulundurunuz.
Not:Başvuru kabul işlemleri her atama döneminde YÖK tarafından bildirilen kararlara göre yapılmaktadır. 28.01.2015 Tarihli Karar
07.08.2014 Tarihli Karar

ÖYP Bütçe Dağılım Formu

ÖYP Satınalma Dilekçe Örnekleri

ÖYP Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirme Sonrası Ödeme İçin Gerekli Belgeler

ÖYP Bilimsel/Sanatsal Etkinlik Görevlendirme Formları

ÖYP Dilekçe Örnekleri

Enstitü Kadrosunda olup diğer birimlerde (Fakülte, YO, MYO vd.) görevlendirilen ÖYP Araştırma Görevlileri için (35. Madde ile görevlendirilenler);

1- ÖYP Araştırma Görevlisi malzeme isteği için ekteki dilekçeyi doldurarak görev yaptığı birim sekreterine teslim eder.
2- Birim Sekreteri benzer nitelikteki malzeme isteklerini gruplayarak, birim amirinin onayı ile ilgili Enstitü Sekreterliğine iletir.
3- Enstitü Sekreterliğinde toplanan tüm istekler listelenerek, Enstitü Müdürü onayı ile ÖYP Kurum Koordinatörlüğüne iletilir.
4- ÖYP Kurum Koordinatörlüğünce uygun bulunan istekler, satın alım için ilgili daire başkanlığına iletilir.
5- Satın alınan tüm taşınırlar Merkez Ayniyat Depoya teslim edilerek, ÖYP Koordinatörlüğü taşınırına kaydedilir, Koordinatörlüğümüz kanalı ile edinilen tüm malzemenin Merkez Ayniyat Saymanlığına bildirilen sayı kadar kullanıma verilebilmesi için; tüm taşınır kayıt işlemlerinin gereklilikleri birimler tarafından yerine getirilmelidir (istek, tüketim/zimmet/taşınır işlem fişi dUzenlenmesi gibi).

Fakülte, Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu ve Araştırma Enstitüsü Kadrolarındaki ÖYP Araştırma Görevlileri için (33. Madde ile atananlar);

1- ÖYP Araştırma Görevlisi malzeme isteği için ekteki dilekçeyi doldurarak görevli olduğu birime teslim eder.
2- Fakülte / Yüksek Okul / Meslek Yüksek Okulu /Araştırma Enstittüsü Sekreteri benzer nitelikteki malzeme isteklerini gruplayıp listeler.
3- Hazırlanan liste Dekan / Yüksek Okul /Meslek Yüksek Okulu /Araştırma Enstitü Müdürü'nün onayı ile ÖYP Koordinatörlüğüne iletilir.
4- ÖYP Kurum Koordinatorlüğünce uygun bulunan istekler, satınalım için ilgili daire başkanlığına iletilir.
5- Satın alınan tüm taşınırlar Merkez Ayniyat Depoya teslim edilerek, ÖYP Koordinatörlüğü taşınırına kaydedilir. Koordinatörlüğümüz kanalı ile edinilen tüm malzemenin Merkez Ayniyat Saymanlığına bildirilen sayı kadar kullanıma verilebilmesi için; tüm taşınır kayıt işlemlerinin gereklilikleri birimler tarafından yerine getirilmelidir (istek, tüketim/zimmet/taşınır işlem fişi düzenlenmesi gibi).

Anadolu Üniversitesi
ÖYP Kurum Koordinatörlüğü

ÖYP Araştırma Görevlilerinin yurtiçi ve yurtdışı kongre, katılım ve seyahat
görevlendirmelerinde izlenecek yol, Üniversitemiz ÖYP yönergesi doğrultusunda aşağıdaki gibidir:

1-Araştırma Görevlisinin gerekçeli dilekçesi (Örnek dilekçe ve kontrol listesi ektedir),

2-Bölüm Başkanının ve atanmış ise Araştırma Görevlisinin Danışmanının onayı
(Görevlendirme Onay formu ektedir),

3- a) ÖYP (35. Madde) Araştırma Görevlisi olarak atanmış olanların bağlı bulunduğu
Enstitü Müdürlüğünün Onay formu üzerinde uygun görüşü (Enstitü Yönetim Kurulu kararı
gerekmemektedir),

b) ÖYP (33. Madde) Araştırma Görevlisi olarak atanmış olanların bağlı bulunduğu
Birim Yetkilisinin Onay formu üzerinde uygun görüşü (Birim Yönetim Kurulu kararı
gerekmemektedir),

4-ÖYP Kurum Koordinatörlüğünün bütçe durumu incelemesi,

5-ÖYP Kurum Koordinatörlüğünce Üniversite Yönetim Kuruluna görevlendirme yazısının
sunulması.

ÖYP görevlendirmelerinde bu sıranın takip edilmesinin etkinlik ve verimlik açısından
önemli olduğunu bildirir, işlerinizde kolaylıklar dileriz.

Anadolu Üniversitesi
ÖYP Kurum Koordinatörlüğü